تلفن 02154176 - فکس 02166960131

لباس سنتی ایرانی زنان ابیانه؛ چادرشب های گل گلی

امروز قدرتمندتر از همیشه، امکان تجربه‌ای متفاوت به سبکی جدید را برای شما به وجود آوریم.

لباس سنتی ایرانی زنان ابیانه؛ چادرشب های گل گلی

از نماد های ابیانه، می توان به پوشش خاص بانوان آن اشاره کرد. پیراهن، شلیته، یل، روسری، سربند، چادرشب، جوراب و پاپوش یا گیوه اجزای پوشش آن ها را تشکیل می دهد...

از نماد های ابیانه، می توان به پوشش خاص بانوان آن اشاره کرد. پیراهن، شلیته، یل، روسری، سربند، چادرشب، جوراب و پاپوش یا گیوه اجزای پوشش آن ها را تشکیل می دهد اما در مواقعی چادر شب را که پارچه ای چهارخانه به ابعاد 2در 2 که در زبان محلی "کجی" گفته می شود، است به روی سر می اندازند یا به دو کمرشان می بندند.

 

پوشاک آقایان
پوشاک مردانه
کت و شلوار کلاسیک
کت و شلوار دامادی
لباس شیک مردانه
پوشاک مردانه برند