تلفن 02154176 - فکس 02166960131

لباس خراسانی

امروز قدرتمندتر از همیشه، امکان تجربه‌ای متفاوت به سبکی جدید را برای شما به وجود آوریم.

لباس خراسانی

در استان خراسان، اعم از جنوبی، رضوی و شمالی، تنوع بالایی در نوع پوشش آن ها دیده می شود. به دلیل وجود طوایف مختلف در این استان صحبت در مورد پوششی خاص در این منطقه كاری بسیار دشوار خواهد بود.

در استان خراسان، اعم از جنوبی، رضوی و شمالی، تنوع بالایی در نوع پوشش آن ها دیده می شود. به دلیل وجود طوایف مختلف در این استان صحبت در مورد پوششی خاص در این منطقه كاری بسیار دشوار خواهد بود. 
لباس خراسانی
لباس خراسانی
مهاجرین بسیاری از جمله تركمن ها، بلوچ ها، عرب ها به این استان طی سالیان دراز و همچنین وجود تنوع بالای فرهنگ ها در نقاط مرز نشین این استان با نقاط مركزی آن باعث تنوع پوشش در این استان ها شده است كه قطعا در مقاله ای جداگانه به صورت تخصصی درباره فرهنگ و لباس در این استان صحبت خواهیم كرد.

پوشاک آقایان
پوشاک مردانه
کت و شلوار کلاسیک
کت و شلوار دامادی
لباس شیک مردانه
پوشاک مردانه برند